Fotowoltaika

Niekorzystne zmiany klimatyczne, wywołane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, są kluczowym powodem, dla których obserwuje się na całym świecie dynamiczny rozwój ekotechnologii. Jedną z metod ograniczenia zanieczyszczenia środowiska jest zastąpienie tradycyjnej energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii. Systemy fotowoltaiczne przetwarzające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, oprócz funkcji proekologicznych, dają użytkownikowi przede wszystkim wiele indywidualnych korzyści:

– własne źródło energii, zapewniające niezależność od innych dostawców;
– oszczędności finansowe; zmniejszenie kosztów konsumpcji energii elektrycznej oraz dodatkowy zysk
ze sprzedaż nadwyżek;
– nowatorskie i bezobsługowe rozwiązania;
– bezpieczeństwo użytkowania;
– inwestycje długookresowe;
– szybki zwrot z inwestycji.

Firma Contact O/K Sp. z o.o. oferuje Państwu rzetelną, fachową i kompleksową obsługę przy realizacji projektów fotowoltaicznych o różnej wielkości.

Proponujemy w tym zakresie:

– doradztwo w wyborze odpowiedniej instalacji,
– projektowanie i wycena inwestycji,
– tworzenie instalacji typu:
*on-grid (podłączane do sieci OSD)
*off-grid (autonomiczne),
– montaż/uruchomienie instalacji,
– serwis,
– sprzedaż pojedynczych elementów systemu (panele, inwertery, akumulatory, inne akcesoria systemu fotowoltaicznego).

Dodatkowe usługi:
– Zajmujemy się kwestiami formalnymi związanymi z inwestycją.

– Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania niezbędnych pozwoleń.
– Prowadzimy uzgodnienia z zakładami energetycznymi (Operatorami Sieci Dystrybucyjnej – OSD).
– Służymy fachową pomocą na każdym etapie realizacji w inwestycję fotowoltaiczną.

TOP