CONTACT O/K dysponuje stosownymi pozwoleniami i dopuszczeniami w zakresie ochrony informacji niejawnych. W naszej firmie funkcjonuje Pion Ochrony. Posiadamy Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.
Nasi pracownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i wymagane licencje.

W ramach naszych uprawnień realizujemy zabezpieczenia elektroniczne, zapewniamy bezpieczeństwo teleinformatyczne i kompleksowo wyposażamy pomieszczenia kancelarii tajnych i inne pomieszczenia specjalne.

W ramach zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych CONTACT O/K dostarcza kompleksowe wyposażenie kancelarii tajnych i innych pomieszczeń specjalnych, takich jak: serwerownie, archiwa, magazyny broni. Wyposażenie to jest wymagane przepisami związanymi z dostępem do informacji niejawnych.

Oferujemy:
– Drzwi antywłamaniowe
– Kraty
– Sejfy i szafy
– Przegrody osobowe i inne
– Wyposażenie (niszczarki, meble, lady podawcze)

Udzielamy konsultacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane informacje niejawne.

Tworzymy koncepcje oraz projektujemy systemy i sieci teleinformatyczne w zakresie:

· ochrony kryptograficznej;
· ochrony elektromagnetycznej;
· ochrony akustycznej;
· ochrony fizycznej.

W ramach swoich usług zapewniamy budowę „pod klucz”:
– Systemów KD (Kontroli Dostępu)
– Systemów SSWiN (Sygnalizacji Włamania i Napadu)
– Systemów SAP (Sygnalizacji Alarmu Pożaru)
– Systemów CCTV (telewizji przemysłowej analogowej, cyfrowej i IP

TOP